Project Description

KULTURLANDSKAPSPLEIE

Ønsker du å rydde frem gamle jorder eller andre kulturminner gjør vi det gjerne for deg. Vi har solid erfaring fra flere områder og utfører jevnlige oppdrag for stat og kommune. Med en solid utstyrspark er vi rustet til de fleste oppdrag.