Project Description

GJERDING OG UTLEIE AV BEITEDYR

Flere og flere føler at de gror inne. Ragg har derfor valgt å leie ut sine beitedyr til frustrerte hus- og hytteeiere. Vi setter også opp gjerder, leverer og henter dyrene etter avtale. Fra beitesesongen 2016 vil det også bli mulig å leie elektroniske gjerdesystemer og GPS-kontrollerte beitedyr av oss.