Project Description

LEKE- OG UTEOMRÅDER

Ragg har tilrettelagt flere uteområder for skole og barnehager. I samarbeid med kunden blir vi enige om anleggets omfang og utforming. Vanlige elementer kan være balansemoduler, wirebaner, husker og ellers festlige innslag.