Project Description

KJEMISK BEKJEMPELSE

Vi er sertifisert for kjemisk bekjempelse av uønskede arter, trær, busker og planter. Ved behov sprøyter vi uønsket vegetasjon og utfører stubbebehandling av trær og busker.