LITT OM RAGG

Bedriftens kjernevirksomhet er kulturlandskapspleie og vi opererer i hovedsak fra hav til hei i Agderfylkene. Ragg ble etablert i 2010 av Tor Granerud og Anders Lyche Oppegaard. Med bakgrunn som lærer og trebåtbygger kan vi kanskje ikke kalle oss klassiske bønder, men vi har med knall og fall bygget opp en stor og fin besetning gammelnorsk sau og kasjmirgeiter. I samarbeid med dyrene påtar vi oss ryddeoppdrag for private og offentlige etater. Vi skjøtter og beiter både kystlynghei, hyttetomter og slåttemarker der behovet melder seg, og har gjennom årene bygget opp mye kompetanse og en effektiv maskinpark. Fra dyrene foredler vi kortreiste og økologiske produkter som kjøtt, skinn, feller og ull.

Med årene har vi blitt flinke gutter og har fått både faste oppdragsgivere, heder og ære. Vi er allsidige og har mange jern i ilden. Bla gjerne gjennom menyen og ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

BEITEOMRÅDER

Når åpne landskap gror igjen av busker og kratt vil mange av plantene som kjennetegner det gamle kulturlandskapet bli presset bort og forsvinne helt. Verdifulle leveområder for mange arter opphører og både planter og dyr vil stå i fare for å forsvinne. Også mange natur- og landskapstyper står i fare for å bli borte. Ragg har flere prosjekter hvor det arbeides med å holde det gamle kulturlandskapet i hevd. Fra Lyngør i øst og til Tvedestrand innerst i Oksefjorden, beiter sauer og geiter kratt og buskas og gjør landskap og kulturminner tilgjengelig for alle som setter pris på vakker natur og gode opplevelser. Nedenfor kan du lese litt om noen av beiteområdene våre.

KJEHOLMEN
KJEHOLMEN
For mange også kjent som Lyngør fyr. En vakker øy med mye historie. Kikker du godt etter vil du se restene av den gamle fyrhagen midt på øya, hvor fyrvokteren dyrket både solbær og rips. På vei til forpakterboligen finner man også vinranker og gamle urtehager.
NAUTHOLMENE
NAUTHOLMENE
På utsiden av Askerøya ligger Nautholmene. Øya er i dag et yndet reisemål for solhungrige båtfanter, men i gamle dager var det også en populær plass å ro ut kuene. Øya bærer preg av gjengroing, men titter du litt etter kan du se rester av gammel beitemark og vakre sommerfjøs.
SPEKEN
SPEKEN
Speken er en perle. Gammel lynghei og einer preger vegetasjonen, men de siste årene har det blitt arbeidet med skjøtsel av kystlyngheia. Dette har resultert i et mer åpent og tilgjengelig landskap hvor kulturminner dukker frem fra buskas og kratt. Kystlynghei er en truet naturtype og arbeidet med å skjøtte den er prioritert og finansiert av Fylkesmannen i Aust-Agder.
FURØYA OG HESTØYA
FURØYA OG HESTØYA
I gamle dager var Furøya/Hestøya en av de største landbrukseiendommene i Dypvåg. Med omlag 50 mål dyrket mark fremstod den som en oase i kystlandbrukssammenheng. Øya ble eid og drevet av Smithene fra Tvedestrand som hadde gjort det godt i skipsfarten. På øya ble det blant annet holdt kuer, hester, sauer og høner, og det ble dyrket solbær for eksport til England. Over 3 km med steingjerder snirkler seg over øya og de to øyene er forbundet i et vidunderlig nettverk av små stier og kjerreveier.
SOLFJELLPARKEN
SOLFJELLPARKEN
Langs riksveg 411 ligger Solfjellparken. Det gamle kulturlandskapet er etter mye arbeid gjenåpnet og fungerer i dag som parkområde for Tvedestrands innbyggere. I gamle dager tilhørte det familien Solfjeld som drev det som en del av gårdsbruket sitt. Solfjellparken er tuftet på dypøkologiske prinsipper og ble i 2004 åpnet av filosofen Arne Næss.
LANGJORDET
LANGJORDET
På motsatt side av Solfjellparken ligger Langjordet. På vinterstid fungerer den som hele byens akebakke, mens resten av året beites den av villsau og kasjmirgeiter. Noen få heldiggriser har også slått seg ned i bunnen av jordet og koser seg stort med deilig gjørme og mat fra forbipasserende. Jordet tilhørte tidligere familien Støle som dyrket gulrøtter og slo høy der.

TJENESTER

Ragg er et allsidig firma, og vi utfører en variert rekke tjenester og har en omfangsrik utstyrspark. I samarbeid med dyrene påtar vi oss ryddeoppdrag for private og offentlige etater. Vi skjøtter og beiter både kystlynghei, hyttetomter og slåttemarker der behovet melder seg, og har gjennom årene bygget opp mye kompetanse og en effektiv maskinpark. Nedenfor ser du noe av det vi tilbyr.

TIMEPRISER

ARBEID UTEN MASKIN
450.-
eks mva + materiell.
Fast pris kan også avtales.
ARBEID MED MASKIN
690.-
eks mva.
Fast pris kan også avtales.
LEIESKJÆRING AV TØMMER
630.-
pr m3 eks mva.
Fast pris kan også avtales.

PRODUKTER

Dyrene våre lever det gode liv. Store deler av året beiter de ute i havgapet. Mellom holmer og skjær fra Lyngør til Tvedestrand knasker de i seg lyng, urter, tang og tare. Foruten å pleie kystens landskap gir dyrene oss både skinn, feller, ull og smakfullt økologisk kjøtt. Alle produktene våre er Debio-godkjent.

Når man tilbringer store deler av døgnet ute er det viktig å ha arbeidstøy som holder mål. Ikke bare må det holde tett, men det er også viktig at det er holdbart og tåler hardt bruk. Regntøyet fra Elka oppfyller våre behov, og vi forhandler derfor produktene deres. Leter du etter det ultimate regntøyet burde du prøve Extreme-serien fra Elka!

KJØTT
Alt kjøtt slaktes og foredles hos den lokale slakteren Jens Eide AS i Lillesand. Alle dyrene blir registrert, slik at produktene kan spores tilbake til hvilket beiteområde råvarene kommer fra.
ULL
All saueull spinnes hos Telespinn i Seljord. Siden såpen og oljen de bruker er økologisk, vil det ferdige garnet ikke bare være 100% lokalprodusert og fra våre egne dyr, men også økologisk.
SKINN
Høstens lam og kje havner hos Granberg garveri i Bergen. Her bearbeides skinn og feller etter alle kunstens regler. På våren returneres de til Ragg og ender til slutt i barnevogner og sofakroker.
REGNTØY
Regntøyet fra Elka oppfyller våre behov, og vi forhandler derfor produktene deres. Extreme-serien fra Elka er 100% vind- og vanntett, med optimal komfort og bevegelighet i all slags vær.

KONTAKT

Ragg har sitt driftsenter på gården Lien Vestre ved Skjerkholt i Tvedestrand. Gården er på 2300 mål hvorav ca 50 mål består av dyrket mark. Gården har vært drevet siden 1600-tallet og brukes i dag, foruten tradisjonell skogsdrift, til vinteroppstalling av Raggs villsau og kasjmirgeiter.

TOR GRANERUD
TOR GRANERUD90 60 23 68
ANDERS LYCHE OPPEGAARD
ANDERS LYCHE OPPEGAARD92 46 73 07
DOT
DOT

RAGG  Skjerkholtveien 225, 4900 Tvedestrand
post@ragg.no / tor@ragg.no / anders@ragg.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE